KOMBINOVANI PROTETSKI RAD

Kombinovani protetski rad predstavlja dentalno rješenje koje obuhvata fiksni i mobilni dio. Fiksni protetski rad dio uključuje obradu postojećih zdravih zuba ili onih sa zdravim korijenom, često uključujući postavljanje zubnih krunica (vidljivi dio zuba) ili izradu zubnih mostova na očuvane korijene. Taj dio se trajno cementira, stoga se naziva fiksnim protetskim radom.

S druge strane, mobilni protetski rad odnosi se na kompletna protetska rješenja koja se mogu skidati, namijenjena zamjeni nedostajućih zuba, te se pričvršćuju za fiksni dio. Ovo se postiže pomoću nevidljivih zglobnih veza, gdje se mobilna proteza spaja na fiksni dio.

ZA KOGA JE KOMBINOVANI PROTETSKI RAD

Kombinovani protetski rad je optimalno rješenje u slučajevima gdje pacijenti imaju nekoliko preostalih zuba koji zbog svog rasporeda ili broja ne omogućuju izradu jednog samostalnog zubnog mosta. Također je idealan izbor kada ugradnja zubnih implantata nije opcija, bilo zbog zdravstvenih ili estetskih razloga.

Osim što štiti preostale zube ravnomjernim raspodjeljivanjem žvačnog opterećenja zahvaljujući zubnom mostu, pacijentima se osigurava osjećaj sigurnosti i samopouzdanja. To je postignuto povezivanjem mobilnog i fiksnog dijela putem nevidljivih zubnih veza, čime se proteza savršeno integriše u postojeći zubni luk bez ikakvih vidljivih obilježja protetskog rada.

PREDNOST KOMBINOVANOG PROTETSKOG RADA

Jedna od ključnih prednosti kombiniranog rada jest da zubna proteza pruža iznimnu čvrstoću i stabilnost, omogućavajući time pacijentu efikasnu funkciju žvakanja. Dodatno, zahvaljujući "skrivenim" zglobnim vezama, tijekom govora ili smijeha, prijelaz između zubnog mosta i proteze ostaje nevidljiv. Mobilni dio je lako odvojiv, što olakšava održavanje oralne higijene. Pacijentima se savjetuje redovito čišćenje proteza, posebno nakon jela, kako bi se održala optimalna oralna zdravstvena rutina.

kombinovani protetski rad

PROCES IZRADE KOMBINOVANOG RADA

Proces izrade kombinovanog rada uključuje pripremu preostalih zuba brušenjem, na kojima se zatim izrađuju pojedinačne zubne krunice ili se one povezuju u zubni most, formirajući tako fiksnu cjelinu.

Kombinovani protetski radovi koriste različite materijale kao što su metal, keramika, i polimeri, kombinujući ih na način koji optimizuje kako funkcionalno, tako i estetski.

Na krajnjim dijelovima ovog fiksnog segmenta postavljaju se specijalne zglobne veze koje omogućavaju povezivanje s mobilnim dijelom, odnosno zubnom protezom. Zahvaljujući ovim zglobnim vezama, proteza izrađena za bezubu regiju vilice postaje estetski i funkcionalno usklađena s fiksnim dijelom, čineći tako jedinstvenu cjelinu.

CIJENA KOMBINOVANOG PROTETSOG RADA

Izrada i postavljanje kombinovanih protetskih radova zahteva visok nivo stručnosti i preciznosti od strane stomatologa i dentalnih tehničara. Proces je obično složeniji i duži, zahtevajući više poseta ordinaciji. Osim toga, troškovi ovakvih radova mogu biti veći u odnosu na jednostavnije protetske opcije, što može predstavljati izazov za neke pacijente.

kombinovani protetski rad

UTICAJ NA KVALITET ŽIVOTA

Kombinovani protetski radovi mogu značajno poboljšati kvalitet života pacijenata, omogućavajući im da se osjećaju sigurnije prilikom govora, jela, i osmijeha. Poboljšanje funkcionalnosti žvakanja i govora, kao i estetskih aspekata, može imati pozitivan psihološki uticaj, podižući samopouzdanje i socijalnu interakciju.